'Uitzicht door inzicht'

Gezinstherapie

Elk huisje heeft zijn kruisje en dat weten we allemaal maar al te goed. Vaak kunnen we daar ook wel oplossingen voor vinden en mee leren leven.

 

Soms ontstaat er in gezinnen en/of families een heel negatief patroon waar eigenlijk iedereen onder lijdt. Dit werkt ook door op de kinderen. Zij leren niet hoe om te gaan met verschillen, gevoelens, grenzen en frustraties en weten later in hun eigen gezin dan ook niet goed hoe de problemen op een goede manier te hanteren. Gezinstherapie kan hier wat aan doen.

 

Wanneer kan u in gezinstherapie gaan?

Vragen over de opvoeding van uw kinderen, of uw gezin kunnen besproken en verhelderd worden. Bijvoorbeeld:

  • mijn kind wil niet luisteren
  • er zijn steeds ruzies
  • er is jaloezie tussen mijn kinderen en die van mijn nieuwe partner
  • mijn kind heeft de verkeerde vrienden
  • mijn kind voelt zich ongelukkig
  • er zijn voortdurend spanningen, mijn partner en ik zitten niet op 1 lijn.
  • bij volwassen gezinnen, hoe verbeter of behoud je de relatie met kinderen als zij uit huis zijn? 

Mariël, we willen je hartelijk bedanken voor de gesprekken en je inzet voor ons. We hebben het allebei zeer prettig ervaren terwijl het toch ook best spannend en kwetsbaar is geweest. Met humor maakte je het luchtiger en je hebt vele ‘spijkers op zijn kop geslagen’. We zijn ons bewuster geworden van onze eigen kronkels en hebben meer begrip voor die van de ander. Nu is het aan ons om tijd en aandacht te blijven geven aan elkaar.

Hoe werkt gezinstherapie?

Wanneer ouders te maken krijgen met het opvoeden van hun kinderen, treden oude patronen van de eigen opvoeding meer op de voorgrond. Soms helpt het om de opvoedingsproblemen eens vanuit een ander perspectief te benaderen. Onderlinge verschillen in denken, voelen en handelen ten aan zien van de kinderen worden zichtbaar. Welke keuzes maak je en waarom. Bijvoorbeeld: Wat is belangrijk in het familieleven, of in de omgang met geld en tijd. Moet er goed geluisterd worden of is het contact belangrijker?

 

Voor wie is gezinstherapie bedoeld?

Gezinstherapie is bedoeld voor degenen die belangrijk en van invloed zijn in uw gezinsleven en in uw relaties. Het gesprek wordt gevoerd met degenen die betrokken zijn. Elke keer wordt opnieuw bekeken wat het doel van het volgende gesprek is en wie daarbij kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld in geval van echtscheiding ook uw ex-partner zijn, of een nieuwe partner met een gezin, maar ook grootouders en andere familie, of de school en vrienden van uw kind.

 

Wat kan je verwachten van gezinstherapie?

Familie achtergronden, patronen, levens fasen, diepere emoties zijn onderdeel van de gezinstherapie. Er is zowel sprake van een therapeutisch proces, als van praktische adviezen. Van belang is om met elkaar de vicieuze cirkel te doorbreken waarin uw gezin, uw relatie, of uw kind is vastgelopen.

 

Heeft u gezinsproblemen en wilt u onderzoeken hoe u die op kunt lossen? Dan kan u terecht bij Mariël Vlugt. Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

 

Kijk ook eens wat een andere vorm van therapie voor u kan betekenen!

nvrg logo
EFT logo