'Uitzicht door inzicht'

Systeemtherapie

Relatietherapie en gezinstherapie, wordt samen ook wel systeemtherapie genoemd. Systeemtherapie kan echter ook binnen bedrijven gebruikt worden en andere grotere samenlevingsvormen.

 

Kenmerkend voor deze vorm is dat partners of gezinsleden samen in behandeling kunnen zijn. Systeemtherapie gaat over het begrijpen van problemen door ze in een bredere context te zien. Het gaat niet om oorzaak en gevolg maar meer om wat en wie beïnvloedt elkaar en waar leidt dat toe.

 

Wanneer kan u in systeemtherapie gaan?

Systeemtherapie helpt wanneer in relaties in het gezin of de partner relatie of in werkrelaties spanningen leven waar geen verandering in te brengen is, terwijl ieder voelt dat er iets aan de hand is.

 

Voorbeelden waarbij systeemtherapie uitkomst kan bieden

  • U staat als ouders niet op 1 lijn in de opvoeding.
  • U ervaart spanningen met uw familie, ouders en/of schoonouders in uw relatie en gezin
  • U weet niet hoe om te gaan met de vele vragen die uw nieuwe samengesteld gezin oproept
  • U wilt voorkomen dat uw partner of uw kind de relatie verbreekt of te snel uit huis gaat
  • U wilt een dilemma oplossen bijvoorbeeld over de tijd die u besteedt in uw leven aan wat u wilt.

Hoe werkt systeemtherapie?

Systeemtherapie werkt vaak met meerdere mensen en onderzoekt de levensgeschiedenis, de huidige situatie en de fase van waarin het systeem nu zit. Systeemtherapie kijkt naar waar de vragen en problemen vandaan komen en naar de context waarbinnen dit probleem zich voordoet. Inzicht en begrip helpen om dan ergens in al deze acties en reacties een andere keuze te kunnen gaan maken met en naar elkaar. U leert om met elkaar een nieuwe manier te vinden om met problemen om te gaan.

 

Wat kan je verwachten van systeemtherapie?

Menselijke gevoelens ontstaan in wisselwerking met de omgeving. Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen, zoals gezin, familie, werk, partner relatie, buurt, school enz. Ieder mens wordt gevormd door het systeem waaruit hij komt. Het kan dus ook zo zijn dat in de therapie nog andere mensen een rol kunnen spelen dan op het eerste moment logisch leek. Dit systeem, in mijn praktijk het gezin, leeft in een bepaalde maatschappij die weer hoort in een bepaald land en werelddeel en door dit alles wordt het individu beïnvloed en ook ten dele bepaald.

 

Er blijft een gebied waar een ieder een eigen keus kan maken mits de omgeving daar dan ook voor open wil staan. In de therapie zal er daarom oog zijn voor de invloeden van buitenaf. Uw relatie staat centraal, de therapeut staat ten dienste van het systeem en is onpartijdig. Systeemtherapie kan ook plaats vinden naast een andere therapie vorm.

 

Bij gezins – en partnerrelatie problemen van allerlei aard kan systeemtherapie u helpen om meer inzicht te krijgen in de onderlinge verbanden. Wilt u hiermee aan het werk dan kunt terecht bij Mariël Vlugt. Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

 

Kijk ook eens op deze site wat een andere vorm van therapie voor u kan betekenen!

nvrg logo
EFT logo