'Uitzicht door inzicht'

Werkwijze

Kennis maken

Het kennismakingsgesprek vindt plaats in de praktijk met de partners, de ouders en/of het gezin en duurt een half uur. Er zijn geen kosten aan dit gesprek verbonden. Na het kennismakingsgesprek besluit u of u verder wilt gaan met de therapie. U kunt ook kiezen voor een intakegesprek, de therapie  start dan direct en verdiept zich meer in wat er aan de hand is. Het intake gesprek duurt anderhalf uur. Ook na dit gesprek beslist u of u verder wilt gaan met de therapie. Het is belangrijk dat u zich veilig en goed begrepen voelt.

Stellen van doelen

In een van de  volgende gesprekken wordt het doel bepaald dat u wilt bereiken. U krijgt advies over de te verwachten tijd die de relatietherapie  en/of de gezinstherapie zal duren. Hoeveel sessies er nodig zijn hangt sterk af van uw hulpvraag.

Er worden afspraken gemaakt met wie gewerkt gaat worden, vooral bij gezinstherapie speelt dit een rol. De werkwijze is om te onderzoeken welk gezinslid bij de therapie behoort te zijn. Dit is afhankelijk van de doelen die u stelt. We werken samen om een stap te zetten op weg naar betere relaties. Hierdoor verloopt de opvoeding doorgaans veel bevredigender.

Afstemming met anderen

Ook andere hulpverlenende instanties of scholen kunnen uitgenodigd worden om met elkaar duidelijk te krijgen wat de klachten en problemen zijn. Besproken kan worden hoe de klachten zijn ontstaan en wat de betekenis hiervan is voor de betrokkenen. Afstemming met andere hulpverleners uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of andere therapeuten vindt alleen met uw toestemming plaats.

Na vier sessies is er een evaluatie

De werkwijze is om na verloop van tijd stil te staan bij wat gebeurd is en of we op de goede weg zijn met de problemen en de gestelde doelen. Doorverwijzen gebeurt bij specifieke vragen of problemen en in overleg. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Van belang is dat u als mens centraal staat en juist dat wat goed gaat in uw relatie(s) wordt benut en uitgebuit.

Eerst kennismaken en wat meer horen over de mogelijkheden, kan in een vrijblijvend gesprek.

nvrg logo
EFT logo